Census 2021


The 2021 Census in fast approaching us, Census Day is March 21st 2021.

Households across Telford & Wrekin will soon be asked to take part in this nationwide survey of housing and the population.

Information from this digital-first census will help us to decide how services are planned and funded in your local area.  This could mean things like doctors surgeries, housing or new bus routes.

Households will receive a letter with a unique access code in the post, which will allow you to complete the questionnaire online.

Paper questionnaires will be available on request.

Further information is available at census.gov.uk.

Polish Announcement

Już niebawem nadejdzie dziesięcioletni spis ludności.

Gospodarstwa domowe w Telford & Wrekin wkrótce zostaną poproszone o wzięcie udziału w ogólnonarodowym badaniu warunków mieszkaniowych i ludności. Odbywa się on co dekadę od 1801 r z wyjątkiem 1941 r.

Informacje z pierwszego spisu ludności pomogą zdecydować, jak będą planowane i finansowane usługi w Twojej okolicy. Może to oznaczać takie rzeczy, jak gabinety lekarskie, mieszkania lub nowe trasy autobusowe.

Gospodarstwa domowe otrzymają pocztą list z unikalnym kodem dostępu, który im pozwoli na wypełnienie kwestionariusza online.

Kwestionariusze papierowe będą również dostępne na żądanie. Dzień spisu to 21 marca. Więcej informacji można znaleźć na stronie census.gov.uk